#Architektura#rozhovor#Design#kancelářskýživot#technologie#inovace#interiér#zábava#Praha#wellbeing#trendy#zdraví#novinky#budoucnost#udržitelnost#soutěž#ekologie#životnístyl#Smartoffice#Skanska#environment#certifikace#stavba#psychologie#development#coworking#nejlepší#homeoffice#nepostradatelní#jídlo&pití#sport#komunikace#bílélímečky#aplikace#anketa#Vánoce#Recepce#PropTech#start-up#mrakodrap#konference#rekordy#osmspokojených#mileniálové#Móda#umění#meeting#energie#vzduch#robot#průzkum#internet#VR#IT#výtah#stromy#reportáž#párty#klimatizace#hotdesking#akustika#osvětlení#kultura#historie#Asie#Ženy#vizitky#teplota#slovník#open-space#nábytek#newspeak#láska#doprava#cleandesk#bezplastu#bezpapíru#Sociální média#částečný_úvazek#parkování#nemoc#komentář#hackathon#dovolená#beton#zima#výstava#prezident#kvíz#facility#Apple
#udržitelnost

10 konkrétních kroků k zero waste a cirkulární kanceláři

Článek 12. června 2019

Článek

Chcete šetřit peníze i životní prostředí? Přenastavte svou kancelář na tzv. cirkulární kancelář. Institut cirkulární ekonomiky sepsal 10 konkrétních kroků, jak minimalizovat produkci odpadů v kanceláři a pokud už nějaký odpad vznikne, jak ho co nejlépe využít.

Přeměnit fungování celé firmy na cirkulární je komplexní a časově náročný proces. Cirkulární ekonomika totiž není jen o odpadech, je o změně celého business modelu, eko designu, preferenci obnovitelných zdrojů a dalších klíčových prvcích, které lze aplikovat do firemních plánů a business modelu.

Cirkulární kancelář je po každého: od CSR manažera, který se snaží do společenské odpovědnosti svojí firmy zahrnout i odpovědnost environmentální, až po zaměstnance, který chce pracovat v prostředí, které je šetrné k přírodě.

1. Zeptejte se zaměstnanců

Než se pustíte do zavádění cirkulárního nastavení kanceláře, analyzujte si současný stav. Pomůže vám to nastavit si další kroky na míru, stanovit si cíl a priority a taky mít s čím porovnávat výsledky vašeho snažení.

 • Jaké odpady v kanceláři vznikají a kam putují?
 • Jak funguje způsob stravování? Jaké odpady vytváří?
 • Jaké je environmentální chování zaměstnanců?
 • Jak fungování kanceláře hodnotí office manažer a kde vidí potenciál pro zlepšení?
 • Jak fungování kanceláře hodnotí zaměstnanci, kde vidí potenciál pro zlepšení?

Zaměstnanci se budou aktivněji zapojovat do přeměny kanceláře na cirkulární, pokud budou i žít podobným způsobem. K životu bez odpadu inspirují například holky z blogu Czech Zero Waste a jejich mobilní aplikace Bezodpadová výzva.

2. Třiďte odpad

Třídění odpadu je naprostý základ. Mějte dostupné koše na tříděný odpad, zrušte samostatně stojící koše na komunální odpad (vzdálenost ke koši hraje roli v ochotě třídit). S vybavením správných komponentů na třídění pomůže meneodpadu.shop. Kromě běžných složek se zaměřte i na sběr drobného elektra, baterií nebo textilu (můžete uspořádat nevšední akci typu SWAP, výměnu oblečení a nebo z něj nechat vyrobit reklamní předměty).

via GIPHY

3. Podívejte se do koše

Pro lepší pochopení toho, jaké odpady v kanceláři vznikají, v jakém množství a jak moc se třídí, je vhodné provést fyzickou analýzu odpadu. To znamená vysypat směsný odpad a jeho složky roztřídit podle druhu (papír, sklo, plasty, kovy, bioodpad a další) a zvážit. Množství ještě vytříditelných odpadů nám ukáže potenciál pro nastavení efektivnějšího třídění, váha nám napoví, kterého odpadu vzniká nejvíce (na ten bychom se měli zaměřit).

4. Vyhněte se věcem na jedno použití a snižte zbytečný odpad

 • Pijte vodu z kohoutku (pokud není chuťově dobrá, pořiďte si na ni filtr).
 • Na záchodech používejte ručníky nebo fukary na ruce. V případě že používáte ubrousky, nálepkou upozorněte zaměstnance, že k utření rukou bohatě stačí jeden.
 • Nepoužívejte jednorázové nádobí.
 • Sešívejte bezsponkovou sešívačkou.
 • Používejte mazací tabule místo flipchartů, pište na ně znovuplnitelnými fixy.
 • Nakupujte kvalitní a ekologické kancelářské potřeby, místo zvýrazňovačů používejte zvýrazňovací pastelky.

via GIPHY

5. Tiskněte úsporně

Optimalizace tisku zvýší efektivitu, ušetří peníze i papír. Tiskněte oboustranně na recyklovaný a certifikovaný papír (FSC). Tiskněte černobíle a ekologickou barvou. Používejte znovunaplnitelné tonery. V této oblasti můžete spolupracovat se společností, která se zabývá optimalizací tiskového prostředí a analýzou využívání tiskových zařízení.

Co je certifikace FSC u papíru?

6. Stravujte se lokálně, zdravě a bezodpadově

Pokud máte přímo ve firmě restauraci či kavárnu, pro jejich přechod na cirkulární fungování se můžete inspirovat projektem cirkulární kavárny. Podporujte používání normálního nádobí a lokálních biopotravin, snižte nabídku masitých jídel.

V případě, že vám jídlo dováží cateringová firma, domluvte se s ní, aby vám jej vozila v jídlonosičích místo jednorázových krabiček. Pokud zaměstnanci chodí na jídlo mimo kancelář, doporučte jim restaurace v okolí, které nabízí bio a lokální potraviny. Pokud si zaměstnanci nosí jídlo v krabičkách, inspirujte je k nošení vlastních místo jednorázových (můžete mít nějaké erární v kuchyňce, pro případ, že si je zapomenou doma).

Nepoužívejte kávovar na kapsle, ale na zrnkovou kávu. Tu nakupujte ideálně do vlastních obalů a ve fairtrade a bio kvalitě. Čaje kupujte sypané nebo v rozložitelných sáčcích (doporučujeme ty od Sonnentoru, které jsou navíc bio a české). Mléko kupujte ve vratném skle nebo v mlékomatu, vyzkoušet můžete taky rostlinné mléko v prášku (výhodou je, že se vám nezkazí). Pokud mají zaměstnanci v kanceláři k dispozici svačinky, nabízejte ovoce, sušené ovoce, oříšky, sušenky (ideálně nakoupené v bezobalových obchodech).

7. Ukliďte si před vlastním prahem

Ať už pro vás uklízí úklidová firma, nebo máte na úklid zaměstnance, je důležité, aby pochopili, o co v cirkulární kanceláři jde, a uklízeli podle vašich zásad. Zaměřte se na to, aby správně zacházeli s vytříděným odpadem a používali ekologické čisticí prostředky. Oba požadavky zahrňte do smlouvy.

Udržujte zdravou kancelář i své zaměstnance. Vyměňujte filtry v klimatizaci, nepřetápějte a větrejte. Pro vybavení kanceláře používejte přírodní materiály. Mějte v kanceláři živé rostliny (zalévejte je před koncem pracovního dne).

Zelené kanceláře firmy Nano Energies, která produkuje "zelenou" energie

8. Šetřete vodou i energiemi

Pokud stavíte novou budovu či momentálně rekonstruujete, zařiďte se na využívání dešťové a šedé vody. Pokud ne, vodou můžete šetřit i v rámci jednoduchých změn. Na kohoutky použijte úsporné perlátory, na záchody šetrná splachovací zařízení.

Pro úsporu energií vyměňte žárovky za úsporné, nenechávejte elektronická zařízení v režimu stand-by a v případě nákupu nových preferujte ty energeticky úsporné, ideálně s desetiletou opravitelností. Vyberte si dodavatele energie z obnovitelných zdrojů. Doporučujeme firmu Nano Energies.

9. Snižte uhlíkovou stopu z dopravy

Ve městech můžete podpořit ekologickou dopravu příspěvkem na MHD, podporou cyklistiky (bezpečné parkování, možnost sprchy) či chůze. Pokud sídlíte mimo město a většina zaměstnanců do práce dojíždí, podporujte je v carpoolingu – sdílení auta. Preferujte videokonference před osobní účastí na jednáních na opačné straně světa. Svoji uhlíkovou stopu offsetujte – „vykupte“ zelenými projekty.

V kancelářské budově Visionary jsou na cyklisty připraveni

10. Cirkulární dary a reklamní předměty

Vyhněte se rozdávání nesmyslných reklamních předmětů nebo dárků. Pokud už nějaké reklamní předměty potřebujete, vybírejte ty, které mají praktické využití a jsou vyrobené z odpadu. Například firma Respiro vdechuje nový život a příběh odpadu z firem: vyřazeným reklamním banerům, které dokáže přetvořit v batoh či tašku. Firma Forewear vytváří dárkové předměty ze starého textilu, Tierra Verde upcykluje pytle od surovin pro výrobu.

Text vyšel původně na webu Zajímej.se